Rektörlük Binası, İdari Birimler Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN

Hakkımızda ?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 11 Nisan 1975 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile kurulmuştur.

Genel Sekreterliğin görevleri, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 27'nci maddesinde belirtilmiştir.

HAKKIMIZDA

Rektörlük Binası, İdari Birimler
Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
genelsekreterlik@omu.edu.tr
(362) 312 19 19 / 7010