Personel

Genel Sekreterlik Personeli.


Seçil AKTAŞ Bilgisayar İşletmeni
  • Dahili : 7015

secil.aktas@omu.edu.tr

Zeynep CÖMERT Bilgi Edinme / Bilgisayar İşletmeni
  • Dahili : 7223

zeynep.comert@omu.edu.tr

Sayfalar

Back to Top