Serap SİVRİOĞLU SEZER Genel Sekreter Yardımcısı
  • Dahili : 7020
  • serap.sezer@omu.edu.tr

Görev dağılımına uygun olarak, aşağıdaki görevlerin yapılmasında Genel Sekretere yardımcı olmak.

a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

d) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

e) Bilgi edinme hizmetlerini yürütmek,

f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

h) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri gereğince  verilen görevleri yürütmek,

i) Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Back to Top