Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 11 Nisan 1975 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile kurulmuştur.

Genel Sekreterliğin görevleri, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 27'nci maddesinde belirtilmiştir.

Üniversitemiz Genel Sekreterliği, Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü, Yazı İşleri Şube Müdürlüğü, Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Mali İşler Biriminin yanı sıra, Genel Sekreterliğe bağlı olan; Hukuk Müşavirliği, Personel Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Hastane Başmüdürlüğü ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü birimleri ile hizmet vermektedir.


Back to Top