Kurumsal İletişim

Engin GÜRDAL

Banu ÇOLAK ÇELİK

Genel Sekreterlik

Sinan AKDOĞAN

sinan.akdogan@omu.edu.tr

Gökhan ÇETİN

gcetin@omu.edu.tr

Seçil AKTAŞ

secil.aktas@omu.edu.tr

Zeynep CÖMERT

zeynep.comert@omu.edu.tr

Hilal HAZİNEDAR

hilal.hazinedar@omu.edu.tr

Serhat KAYA

serhat.kaya@omu.edu.tr

Özlem TEKİNER

ozlem.tekiner@omu.edu.tr

Çiğdem ÜNALDI ATILGAN

cigdem.unaldi@omu.edu.tr

Ayhan Can SARAÇ

csarac@omu.edu.tr

Niyazi KAYA

niyazi.kaya@omu.edu.tr

Mürsel KAN

mursel.kan@omu.edu.tr

Muazzez MERT

muazzez.mert@omu.edu.tr

İletişim

Back to Top