Kurumsal İletişim Şb. Müdr.

Muazzez MERT

Mürsel KAN

Seçil AKTAŞ

Zeynep CÖMERT

Hilal HAZİNEDAR

Serhat KAYA

Özlem TEKİNER

Nehir GÜLER

Gökhan ÇETİN

Ayhan Can SARAÇ

Niyazi KAYA

Sinan AKDOĞAN

Banu ÇOLAK ÇELİK

Genel Sekreterlik

İletişim

Back to Top