Tüm Birimler

Genel Sekreter

Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

Doç. Dr. Menderes KABADAYI Genel Sekreter
 • Dahili : 7010
 • menderes@omu.edu.tr

Genel Sekr. Yrd.

Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak üzere görev dağılıma uygun olarak Genel Sekretere yardımcı olmak.

Mustafa Kemal ÇAYIROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı
 • Dahili : 7020
 • mkcayiroglu@omu.edu.tr

Serap SİVRİOĞLU SEZER Genel Sekreter Yardımcısı
 • Dahili : 7020
 • serap.sezer@omu.edu.tr

Yazı İşleri Birimi

Kurum içi yazışmaların yürütülmesi; Senato ve Yönetim Kurulu sekreterya hizmetleri; Mevzuat Komisyonu, Sosyal Beşeri Etik Kurulu ve İş Etik Kurulu sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi.

Kübra ÖZTÜ Memur
 • 7016

Esra ERDOĞAN AYDIN Bilgisayar İşletmeni
 • 7016

Arzu EKER DARICI Bilgisayar İşletmeni
 • 7019

Alpay ÇAKIR Memur
 • 7019

Nazar KILIÇ Memur
 • 7016
 • Senato

Cengiz YAVUZ Şube Müdürü
 • 7021

Kurumsal İletişim Birimi

Bilgi edinme hizmetleri; basın, yayın, protokol hizmetleri; grafik tasarım hizmetleri; dış yazışmaların yürütülmesi; danışma Kurulu sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi.

Emine UZUN Memur
 • 7017

Murat DURMUŞ Bilgisayar İşletmeni
 • 7017

Engin GÜRDAL Bilgi Edinme Birimi
 • Dahili:7012

Banu ÇOLAK ÇELİK Bilgisayar İşletmeni
 • Dahili : 7014
 • Genel Sekreterlik

Sinan AKDOĞAN Muhabir
 • Dahili : 7029
 • sinan.akdogan@omu.edu.tr

Gökhan ÇETİN Muhabir
 • Dahili : 7279
 • gcetin@omu.edu.tr

Seçil AKTAŞ Bilgisayar İşletmeni
 • Dahili : 7015
 • secil.aktas@omu.edu.tr

Zeynep CÖMERT Bilgi Edinme / Bilgisayar İşletmeni
 • Dahili : 7223
 • zeynep.comert@omu.edu.tr

Hilal HAZİNEDAR Grafiker
 • Dahili : 1806
 • hilal.hazinedar@omu.edu.tr

Serhat KAYA Grafik & Web Tasarım
 • Dahili 7142
 • serhat.kaya@omu.edu.tr

Özlem TEKİNER Grafiker
 • Dahili 1805
 • ozlem.tekiner@omu.edu.tr

Çiğdem ÜNALDI Muhabir
 • Dahili: 1804
 • cigdem.unaldi@omu.edu.tr

Ayhan Can SARAÇ Hizmetli
 • 7014
 • csarac@omu.edu.tr

Niyazi KAYA Memur
 • 7012
 • niyazi.kaya@omu.edu.tr

Mürsel KAN Koordinatör
 • Dahili: 1801 - 7028
 • mursel.kan@omu.edu.tr

Muazzez MERT Şube Müdürü
 • Dahili : 7027
 • muazzez.mert@omu.edu.tr

Kalite Ofisi

Seyit Tahir UZUN Kalite Elçisi
 • DAHİLİ 7254

İş Sağ. ve Güv. Birimi

Seyit Tahir UZUN Şube Müdürü
 • Dahili 7254
 • seyittahir.uzun@omu.edu.tr

Evrak Yönetimi Birimi

EBYS sistemi yönetimi; evrak kayıt, dağıtım vb.; elektronik imza alımı ve kurulumu hizmetleri; KEP (Kayıtlı Elektronik Posta Transferi) işlerinin yürütülmesi.

Ayşe KIRCA Memur
 • 7025

Hüseyin ERİŞGİN Bilgisayar İşletmeni
 • 7013

Gökhan GÖÇMEZ Bilgisayar İşletmeni
 • 7013

Melek SAĞLAM AYTAÇ Bilgisayar İşletmeni
 • 7025

Hatice ÇAYIROĞLU Şube Müdürü
 • 7276

İdari ve Mali İşler Birimi

Rektörlük, Genel Sekreterlik ve İç Denetim Biriminin tahakkuk, satınalma ve taşınır mal işlemlerinin yürütülmesi

Baran SALKILIÇ Memur
 • Dahili: 7013
 • Genel Sekreterlik

Sekreterlik Hizm. Birimi

Rektörlük Özel Kalem hizmetlerini yürütmek, diğer makam sekreterlerinin koordinasyonunun sağlamak.

Selcan AKIN Sekreter
 • Dahili: 7020
 • Genel Sekreter Yrd.

Selma ATASEYYAR Sekreter
 • Dahili: 7004

Elvan ŞAHİN Sekreter
 • Dahili: 7010
 • Genel Sekreterlik

Berat GÜDEL Sekreter
 • Dahili : 7002
 • Rektör Yardımcılığı

Aysun MANGIR Sekreter
 • Dahili : 7003
 • Rektör Yardımcılığı

Gonca PERÇİN Sekreter
 • Dahili : 7000 - 7001
 • Özel Kalem

Duygu ÇALIK Sekreter
 • Dahili : 7000 - 7001
 • Özel Kalem

H. Galip YALÇIN Özel Kalem
 • Dahili : 7000 - 7001
 • Özel Kalem

Back to Top