Tüm Birimler

Genel Sekreter

Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

Genel Sekr. Yrd.

Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak üzere görev dağılıma uygun olarak Genel Sekretere yardımcı olmak.

Mustafa Kemal ÇAYIROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı

Serap SİVRİOĞLU SEZER Genel Sekreter Yardımcısı

Yazı İşleri Birimi

Kurum içi yazışmaların yürütülmesi; Senato ve Yönetim Kurulu sekreterya hizmetleri; Mevzuat Komisyonu, Sosyal Beşeri Etik Kurulu ve İş Etik Kurulu sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi.

Arzu EKER DARICI Bilgisayar İşletmeni

Kurumsal İletişim Birimi

Bilgi edinme hizmetleri; basın, yayın, protokol hizmetleri; grafik tasarım hizmetleri; dış yazışmaların yürütülmesi; danışma Kurulu sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi.

Murat DURMUŞ Bilgisayar İşletmeni

Engin GÜRDAL Bilgi Edinme Birimi

Banu ÇOLAK ÇELİK Bilgisayar İşletmeni

Seçil AKTAŞ Bilgisayar İşletmeni

Zeynep CÖMERT Bilgi Edinme / Bilgisayar İşletmeni

Serhat KAYA Grafik & Web Tasarım

Mürsel KAN Koordinatör

Kalite Ofisi

İş Sağ. ve Güv. Birimi

Evrak Yönetimi Birimi

EBYS sistemi yönetimi; evrak kayıt, dağıtım vb.; elektronik imza alımı ve kurulumu hizmetleri; KEP (Kayıtlı Elektronik Posta Transferi) işlerinin yürütülmesi.

Gökhan GÖÇMEZ Bilgisayar İşletmeni

İdari ve Mali İşler Birimi

Rektörlük, Genel Sekreterlik ve İç Denetim Biriminin tahakkuk, satınalma ve taşınır mal işlemlerinin yürütülmesi

Sekreterlik Hizm. Birimi

Rektörlük Özel Kalem hizmetlerini yürütmek, diğer makam sekreterlerinin koordinasyonunun sağlamak.

Selma ATASEYYAR Sekreter
Back to Top